Espais Escrits

Catalan Literary Heritage Network.

0
  • Sections
    • Ramon Muntaner

Espais Escrits. Xarxa del Patrimoni Literari Català es va gestar a la dècada dels 90, en el marc de les trobades de l’associació de fundacions i cases d’escriptors espanyols (ACAMFE), on un grup de cases catalanes vam constatar que ens caracteritzava una problemàtica comuna de la qual destacaven la poca presència que tenia la memòria d’escriptors catalans en els circuits de difusió de la literatura i la difícil situació professional dels responsables dels diversos centres. Aquesta situació va fer que el grup plantegés a la Institució de les Lletres Catalanes (ILC) la necessitat de crear una eina de comunicació que posés en relació els diversos centres de Patrimoni Literari Català i que els difongués tant al gran públic com als estudiosos.

El procés va ser lent, però finalment, el 23 d’abril de 2002, es presentava al Palau Marc de Barcelona el Directori de Cases, Museus i Arxius d’escriptors en llengua catalana. El directori era el primer pas per localitzar els arxius dels escriptors, per ubicar-los geogràficament i tenir les dades de contacte amb el desig que més endavant s’hi poguessin introduir altres informacions com els catàlegs dels fons, les rutes literàries, les activitats, etc. El mes de juny de 2003, a Folgueroles, es va prendre la decisió de constituir-nos legalment. Dos anys més tard, va néixer Espais Escrits. Xarxa del patrimoni Literari Català amb el suport de la Institució de les Lletres Catalanes.