Portal del Comte

Correspon al segon recinte emmurallat, construït la darrera dècada del segle XIII, després de l’incendi de 1285 que va destruir quasi totalment la vila. D’aquesta segona muralla, el Portal del Comte era la principal porta d’entrada a Peralada i la que donava  pas al camí que duia a Castelló d’Empúries. Aquí hi havia el cos de guàrdia que controlava l’accés a la vila i cobrava els peatges per entrar les mercaderies.

D'aquest segon recinte emmurallat es conserva també una torre rodona ubicada actualment dins del recinte del Convent del Carme.