La resclosa del Comte

  • Apartats
    • Vilanova de la Muga

El comte d’Empúries Ponç Hug IV féu construir diferents rescloses per canalitzar l’aigua del riu Muga tant per regar l’horta com per fer anar els molins de farina de Castelló d’Empúries. La resclosa actual data del segle XVII, i encara canalitza l’aigua cap el mateix rec del Molí.