El call jueu

0

Com gairebé totes les ciutats importants dels antics comtats d’Empúries, Girona i Besalú, Peralada també tenia un barri jueu, situat just al costat del convent del Carme, amb el qual es comunicava i del qual depenia. L’anomenat call dóna encara avui nom al carrer que voreja el convent del Carme per l’interior de la muralla. En un plànol de Peralada del segle XVIII, s’hi observa un espai públic que possiblement correspondria a la plaça principal del call, i on potser estava ubicada la sinagoga.