Convent de Sant Bartomeu i antic castell

0

El 1390, el vescomte de Peralada Felip Dalmau de Rocabertí va cedir a la comunitat de monges canongesses agustines de Sant Bartomeu de Bell-lloc un solar al nord de l’església parroquial perquè hi edifiqués un convent que va romandre actiu fins als anys 70 del segle XX; avui és un edifici d’habitatges.

Les excavacions arqueològiques de 1989 van posar al descobert dues troballes importantíssimes: les restes de l’antic castell vescomtal, una fortalesa carolíngia anomenada Castro Tolon que fou destruïda el 1285 arran de la guerra entre els reis Pere el Gran i Felip l’Ardit, i l’única resta que es coneix fins ara de la muralla d’un oppidum ibèric dels segles V-III aC, és a dir, dels primers pobladors d’aquest indret, on més d’un mil·lenni més tard, s’aixecà la vila de Peralada.